logo

Maandag t/m Vrijdag

van 09:00 - 17:00 uur

Aanmelden hulp

Contactformulier

Uitsluitcriteria

Op dit moment is de dienstverlening van EOS B.V. alleen op het gebied van individuele begeleiding van cliënten. De dienstverlening wordt in de toekomst uitgebreid met begeleiding verblijf/dagbesteding en behandeling. Bij de intake worden risico’s van de cliënt geïnventariseerd en indien nodig worden n.a.v. risico’s doelen en acties opgenomen in het Zorgplan van cliënten.

EOS B.V. kan geen zorg en/of begeleiding leveren indien er sprake is van:

  • ernstig grensoverschrijdend gedrag als agressie, seksueel ontremd gedrag, intimidatie
  • ernstig psychiatrische problematiek
  • geen indicatie
  • niet door toegangspoort gemeente/PGB of andere verwijzer.

Per individuele cliënt wordt bij de intake geïnventariseerd of de gevraagde zorg door EOS B.V. kan worden geleverd (afstemming vraag – aanbod). Hierbij wordt gekeken naar de deskundigheid van de medewerkers waarover EOS B.V. beschikt in relatie tot de hulpvraag van cliënt.

Inter-eos biedt geen:

  • verslavingszorg bij middelengebruik
  • bewindvoering bij schuldenproblematiek
  • GGZ-behandeling
  • Wlz behandeling
  • verpleegtechnische handelingen waartoe medewerkers van EOS B.V. niet bekwaam en bevoegd zijn.
  • medicatie therapie

EOS B.V. kan wél zorg verlenen aan cliënten met bovenstaande problematiek mits er een goede afstemming met de betrokken partijen plaatsvindt. Indien de benodigde zorg nog niet verleend wordt, begeleidt EOS B.V. het proces naar de benodigde zorg met de cliënt.

Scroll to Top
Scroll naar top