logo

Maandag t/m Vrijdag

van 09:00 - 17:00 uur

Aanmelden hulp

Contactformulier

MISSIE

De missie van Inter-eos met betrekking tot jongeren is het ontsluiten van hun potentieel, met als doel een volledige participatie binnen het maatschappelijk verkeer.

UITGANGSPUNTEN

  • Het bereiken van een zo hoog mogelijke mate van autonomie/maatschappelijk herstel. 
  • Het stimuleren van gezond en vitaal leven door preventie- en lifestyle-programma’s.
  • Een tijdige signalering van problemen om vroegtijdig te kunnen ingrijpen door gerichte  begeleiding, behandeling en interventies op alle leefgebieden.

VISIE

Inter-eos wil voorloper en voorbeeld zijn in ontwikkeling en uitvoering van (preventie)projecten die kunnen bijdragen aan het herstel van de individuen binnen deze groepen. Hierbij heeft ze speciale aandacht voor jongeren.

KERNWAARDEN

  •  Een geloof dat we allemaal onontdekte mogelijkheden bezitten. Wij streven ernaar om momenten te creëren waarin iedereen kan leren te geloven in zichzelf en diens eigen kunnen en deze momenten vertalen in lessen voor het dagelijks leven.
  • Een geloof in de kracht en de intensiteit van het ervarend leren door middel van projecten in de natuur; als middel om het beste in mensen te ontsluiten op sociaal-emotioneel gebied als ook met betrekking tot hun persoonlijkheidsontwikkeling.
  • Een geloof dat het vinden van een persoonlijke balans tussen risico, beloning en verantwoordelijkheid bijdraagt aan het kunnen toepassen van zelfregulatie door de jongere in het dagelijks leven. We willen dat mensen intense ervaringen met echte gevolgen en krachtige, duurzaam positieve en gedenkwaardige resultaten hebben.
  • Een geloof dat oplossingsgericht werken de jongere perspectief biedt, zijn of haar optimisme versterkt en leidt tot zelfredzaamheid. We willen bij de jongeren onder meer middels deze praktische methode, betrokkenheid en samenwerking stimuleren om tot oplossingen te komen en resultaten daarbij duurzaam zijn.
  • Een geloof dat authenticiteit, begrip, respect en mededogen essentiële kernwaarden zijn voor de menselijke waardigheid. Wij streven ernaar om jongeren zich zowel fysiek als mentaal te laten strekken. Daarbij handelen we met zorg, betrokkenheid en vrijgevigheid ten opzichte van jongeren, hun persoonlijke context en de natuurlijke omgeving waarin wij werken.

SAMENWERKING

Inter-eos werkt hierbij waar nodig samen met die specialisten, deskundigen, personen, organisaties, bedrijven en instanties die voor herstel van de cliënt en/of diens omgeving noodzakelijk worden geacht. 

Scroll to Top
Scroll naar top