logo

Maandag t/m Vrijdag

van 09:00 - 17:00 uur

Aanmelden hulp

Contactformulier

ONZE AMBULANTE HULP

AMBULANTE BEGELEIDING EN OPVOEDONDERSTEUNING

Wij bieden hulp aan gezinnen bij wie het opgroeien niet vanzelf gaat. Wij bieden ouders ondersteuning bij het opvoeden. Ook kinderen en jongeren met psychische problemen kunnen bij ons terecht. Bij ons staat de jeugdige centraal, wij bieden hulp op maat door onder andere nauw aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind en het gezin. Mensen die dicht bij het gezin staan worden betrokken en zo mogelijk ingezet bij het vinden van een oplossing.

Onze medewerkers komen daar waar het nodig is, in het gezin, de kinderopvang of op school.

Onze inzet wordt per gemeente afgesproken. Ook kunt u ons benaderen vanuit een huisartsverwijzing of PGB. Wilt u meer weten neem dan contact op: 06-51972841 of per mail: m.dodde@inter-eos.nl 

jeugd en opvoedhulp

DE AANPAK

Na het in kaart brengen van de hulpvraag, bespreken we met het kind en het gezin welke aanpak en ondersteuning het beste passen bij de vraag. Wij zien het belang in van een goede samenwerking tussen hulpverlener en de jeugdige/ouders. Wanneer iedereen achter het gezamenlijke plan staat en heldere doelen heeft geformuleerd is de kans op succes groter. Ambulante begeleiding en opvoedondersteuning bestaat uit:

  • individuele gesprekken, gezinsgesprekken en gesprekken met personen uit de omgeving van het kind of gezin;
  • opstellen van een plan van aanpak met doelen;
  • werken aan een goede hulprelatie;
  • verzamelen van informatie om de hulpvraag/probleem helder te krijgen;
  • observatie van het kind, het gezin en/of de omgeving van het kind;
  • individuele trainingen voor het kind, het gezin en personen uit de omgeving van het kind;
  • behandeling en het ondernemen van (sport) activiteiten ten dienste van te behalen doelen;
  • schoolmaatschappelijk werk ten behoeve van het kind;
  • praktische ondersteuning (onder meer het organiseren van de financiën, het huishouden en meegaan naar belangrijke afspraken);
  • laagdrempelige (digitale) themabijeenkomsten voor ouders.

Onze medewerkers komen daar waar het nodig is, in het gezin, de kinderopvang of op school.

Onze inzet wordt per gemeente afgesproken. Ook kunt u ons benaderen vanuit een huisartsverwijzing of PGB.

Wilt u meer weten? Neem contact op: 06-51972841 of per mail:

m.dodde@inter-eos.nl 

WAAR EN VOOR WIE

De medewerker Ambulante Jeugd & Opvoedhulp komt bij het gezin thuis, in de kinderopvang, op school en op andere plekken die voor het bereiken van de doelen van belang zijn. De medewerker krijgt ondersteuning van het ambulante jeugdteam (afhankelijk van de problematiek) onder regie van een gedragswetenschapper of GZ psycholoog.

Ambulante Intensieve Opvoedondersteuning

HET RESULTAAT

Het gezin is in staat om het opvoeden veilig en zonder professionele ondersteuning voort te zetten. De jeugdige groeit op een positieve manier op. Wij zetten in op optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind en elke jongere.

hkz

HKZ Gecertificeerd:

Basis voor beter in zorg en welzijn

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mi-hyun Dodde (directeur) via 
e- mailadres m.dodde@inter-tempus.nl
Scroll naar boven
Scroll naar top